Thuiszorg

Thuiszorg op elk niveau:
Huishoudelijk werk van schoonmaken van uw woning tot het verzorgen van uw maaltijden.
Boodschappen voor of met u doen, etc.

Verzorging:

Onze medewerkster helpt u bij het opstaan, wassen,
douchen, aankleden of het aantrekken van uw steunkousen.
Zo nodig komen we meerdere keren per dag.
Bijvoorbeeld om u ook weer te helpen bij het uitkleden en naar bed gaan.

Gespecialiseerde verzorging:

Uw dagelijks leven kan door omstandigheden ontregeld raken.
Gespecialiseerde verzorging helpt u uw huishouding weer op orde te krijgen.
Bijvoorbeeld door samen met u structuur te brengen in uw dagindeling.
Een gespecialiseerd verzorgende zoekt samen met u naar oplossingen die
bij u passen.

Verpleegkundige hulp:

Door ziekte of een ziekenhuisopname heeft u verpleegkundige zorg nodig.
Deze zorg is vaak van korte duur. Bij een chronische ziekte kan verpleegkundige
zorg ook langer duren. Onze ziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen
helpen u bijvoorbeeld met medicatie, wondzorg en verrichten verpleegkundige
handelingen bij u thuis. Als het nodig is komen we ook s´avonds of in het weekend.
Verpleegkundige zorg wordt altijd afgestemd met uw (huis)arts of specialist

Gespecialiseerde verpleging:

Een speciaal team van verpleegkundigen kan thuis zorgen bieden die tot voor
kort alleen in het ziekenhuis mogelijk was. Hierdoor kunt u eerder naar huis.
Door de deskundigheid van dit team op het terrein van pijnbestrijding kan
iemand die terminaal ziek is ervoor kiezen om thuis te sterven.
Uiteraard is deze zorg alleen mogelijk in overleg met uw (huis)arts of specialist

Particuliere zorg:

 Mocht u van onze diensten gebruik willen maken op particuliere basis neem dan even

telefonisch contact met ons op.
 
Dagbehandeling:
Ook dagbehandeling kan heel vaak een goede oplossing zijn,
tijdelijk of op langer termijn kunnen
wij u op dit gebied volledig van dienst zijn.
Alles ook in goed overleg met u zodat u zich er prettig bij voelt.

Verpleeghuisopname:

Als thuiszorg, tijdelijk of permanent niet meer toereikend is kunnen wij u begeleiden bij verpleeghuisopname,
met uw volledige inspraak en naar uw wensen, zoeken wij samen met u een goed verpleeghuis.