PGB

PGB: besteden in het buitenland

Het PGB (persoonsgebonden budget) is een zak met geld. Dat geld heeft de bestemming er zorg voor in te kopen en de bestedingen moeten verantwoord worden aan het zorgkantoor. Onder voorwaarden mag het PGB-AWBZ in het buitenland besteed worden.
 

Vakantie of wonen?

Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen een vakantie in het buitenland en wonen in het buitenland.
  • U gaat op vakantie naar het buitenland en u blijft minder dan 6 weken weg: u mag het PGB in het buitenland besteden.
  • U gaat op vakantie naar het buitenland en u blijft langer dan 6 weken weg: de hoogte van het PGB wordt misschien verlaagd door aanpassing aan de kosten van personeel in het land waar u op vakantie gaat. Het PGB wordt nooit verhoogd als de kosten in het buitenland hoger zijn dan in Nederland.
  • U gaat wonen in het buitenland: u kunt het PGB niet meenemen.

Meerdere keren langer dan 6 weken met vakantie in het buitenland

U bent al eens langer dan 6 weken met vakantie geweest in het buitenland en u wilt dit nog een keer.

Nu wordt het moeilijk:
Navraag bij het zorgkantoor leerde dat dit niet mag. Volgens het zorgkantoor mag u eenmaal in uw leven langer dan 6 weken naar het buitenland en uw PGB meenemen. Daarna nooit weer. Men kon echter niet vertellen waar deze regel beschreven staat.

College van Zorgverzekeraars

Navraag bij het College van Zorgverzekeraars leerde dat deze regel niet beschreven is, omdat het niet zo is:
of iemand in het buitenland aanspraak heeft op het PGB, hangt ervan af waar iemand woont. En als je in Nederland woont, mag je, mits je vooraf toestemming gevraagd hebt, een PGB maximaal een half jaar meenemen naar het buitenland.
 

Wat is 'wonen'

'Wonen' blijkt een vaag begrip te zijn: waar iemand woont wordt bepaald door waar het centrum van zijn/haar sociale activiteiten ligt. Let op: het is dus niet zo dat als je op een adres staat ingeschreven, je daar automatisch ook woont. Verder kan van belang zijn dat niet het zorgkantoor beoordeelt of je ergens woont, de zorgverzekeraar beoordeelt dit.

Conclusie

Sommige situaties komen niet vaak voor. Als uw situatie een situatie is die niet vaak voor komt en u vraagt bij het zorgkantoor naar de regelgeving, neem dan niet te snel genoegen met een 'nee'. Vraag waar die regelgeving beschreven staat. En als het zorgkantoor u dat niet kan vertellen, vraag het dan na bij het College voor Zorgverzekeraars.
 

Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke verzorging is geen AWBZ-zorg, maar WMO-zorg. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente, en iedere gemeente hanteert eigen regels. Ik weet niet van iedere gemeente in Nederland welke regels ze hanteren. Dit moet u dus navragen.