Medische zorg residenten in NL

 
 
Nederland heeft met een aantal landen internationale afspraken gemaakt over het verlenen van medische zorg aan personen die tijdelijk in ons land verblijven.
De Nederlandse overheid heeft de Groep Buitenlands Recht van Agis Zorgverzekeringen aangewezen
om deze internationale afspraken uit te voeren.
Wij zorgen ervoor dat de kosten aan u worden betaald én aan de buitenlandse verzekeringsinstelling in rekening worden gebracht.
 

De verdragslanden

De landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten, zijn:

Landen van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER)
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein,Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal,Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, IJsland en Zweden.

Zwitserland

Landen van het Rijnvaartverdrag
Rijnoeverlanden (Duitsland, Frankrijk en Zwitserland), België en Luxemburg.
Overige verdragslanden
Australië, Bosnië, Herzegowina, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Montenegro,Servië,
Tunesië en Turkije.

De internationale verzekeringsbewijzen

Bij het inroepen van medische zorg moet de verzekerde een kopie van het

internationale verzekeringsbewijs bij u achterlaten. Hieronder volgt een

overzicht van deze bewijzen.

EU-, EER-landen en Zwitserland

• European Health Insurance Card (EHIC)

Voor medische zorg die gedurende het verblijf nodig wordt in relatie tot de duur van dat verblijf.

Voor de duidelijkheid:
als men naar Nederland komt met het doel hier een medische behandeling te ondergaan,
is hiervoor altijd vóórafgaande toestemming van de zorgverzekeraar in het woonland nodig. (zie kopje Formulier E 112).
 

Voorlopig bewijs ter vervanging van de EHIC

Voor noodsituaties, bijvoorbeeld na diefstal of verlies van de EHIC,
verstuurt de zorgverzekeraar een vervangend verzekeringsbewijs.
 
 
Formulier E 112
Voor medische zorg waarvoor de verzekerde speciaal naar Nederland komt.
Er zijn omstandigheden denkbaar waarin een verzekerde bepaalde medische zorg
liever in Nederland dan in het woonland wil inroepen.
In dat geval moet de verzekerde voor het vertrek naar Nederland toestemming
vragen aan zijn/haar buitenlandse zorgverzekeraar.
Als de zorgverzekeraar toestemming geeft, krijgt de verzekerde het formulier E 112.

• Formulier E 123

Voor medische zorg die verband houdt met een (arbeids)ongeval of beroepsziekte.

• Verklaring MVG

Voor medische zorg die gedurende het verblijf nodig wordt en voor medische zorg
waarvoor men speciaal naar Nederland komt.

• Verklaring aanspraak op medische zorg in Nederland

Voor medische zorg die gedurende het verblijf nodig wordt en voor medische zorg
waarvoor men speciaal naar Nederland komt.

Landen van het Rijnvaartverdrag

• Formulier R 110

Voor medische zorg die gedurende het verblijf nodig wordt in relatie tot de duur van van het verblijf.

• Formulier R 123

Voor medische zorg die verband houdt met een (arbeids)ongeval of beroepsziekte.
 
Omvang van de medische zorg
De verzekerde heeft recht op het verstrekkingenpakket van de Agis Basispolis en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Aanvraag medische zorg

Uw aanvraag kunt u ter attentie van de adviserend geneeskundige naar ons toesturen.
Met de aanvraag moet u altijd een kopie van het internationale verzekeringsbewijs meesturen.
U ontvangt van ons schriftelijk bericht of u de kosten voor de aangevraagde medische zorg bij ons kunt declareren.

Declaratie medische zorg

Hebt u met Agis Zorgverzekeringen een overeenkomst gesloten, dan kunt u de kosten voor
de verleende zorg declareren volgens het overeengekomen tarief.
Voor huisartsenzorg geldt dat het passantentarief in rekening gebracht kan worden.
Voor alle andere gevallen geldt het marktconforme tarief.
Graag ontvangen wij per verzekerde een papieren declaratie (elektronisch declareren is niet mogelijk omdat het hier niet gaat om Agis verzekerden).
Geeft u er zelf de voorkeur aan om via een verzamelnota te declareren, dan is het belangrijk dat u de
zorg per verzekerde specificeert.
Met uw declaratie moet u altijd een exemplaar van het internationale verzekeringsbewijs meesturen.
 

Hebt u vragen?

De inhoud van deze brochure geeft globale informatie.
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen,
neemt u dan gerust contact met ons op.
Wij beantwoorden uw vragen graag.
U kunt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur
bellen op nummer 0031-33 330 68 70.
 
Deze informatie wordt u aangeboden door Agis Zorgverzekeringen